Disclaimer

  1. Deze Algemene Voorwaarden van Kühn Advocaten zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website.
  2. Kühn Advocaten is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.
  3. Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de informatie zonder juridisch advies te vragen.
  4. Kühn Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website en de informatie, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (I) de informatie, (II) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (III) informatie van of via een website die naar een website verwijst.
  5. Kühn Advocaten verleent toestemming om kennis te nemen van de website en de informatie en daarvan kopiëren voor persoonlijk gebruik te maken. Hieronder wordt begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en/of informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deeplinks) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kühn Advocaten niet toegestaan.
 
© 2013 Kuhn Advocaten   |    website gebouwd door: Rohling & Van de Laar